Cookie info

Deze website gebruikt cookies voor functionaliteiten
Rudolphstichting
Jongeren  

  Rudolphstichting

3

Kinderen met gedragsproblemen of een verstandelijke beperking, die niet langer thuis kunnen wonen, een kans op een goede toekomst bieden. Dat is nogal een uitdaging, de Rudolphstichting gaat deze uitdaging met liefde aan, met de nadruk op liefde, want dat laatste is toch waar het deze kinderen het meeste aan ontbreekt. De beslissing tot uithuisplaatsing van een kind wordt niet zomaar genomen, dan is er echt iets aan de hand. De meeste mensen kunnen zich er waarschijnlijk niet eens een voorstelling van maken. De Rudolphstichting zet zich door middel van kennis, tijd en geld in voor deze kinderen. De stichting ondersteunt projecten van andere organisaties en personen. Mensen die zich op dagelijkse basis in de wereld van deze jongeren begeven en die dus heel goed weten waar de behoeftes van deze kwetsbare groep liggen.

Wat realiseert de stichting zoal?

Een van de kernwaarden van de stichting is kleinschaligheid. Het zal je dan ook niet verbazen dat zij zich inzetten voor inhuisplaatsingen. Kinderen met problemen die worden opgenomen in liefdevolle gezinnen, zodat ze een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden.

Keurmerk

De Rudolphstichting heeft tevens een keurmerk ontwikkeld voor gezinshuizen die de jongeren opnemen. Het keurmerk werd met open armen ontvangen door al die mensen die hun huizen openstellen voor getraumatiseerde kinderen. Het keurmerk bewijst namelijk dat de ouders in gezinshuizen weten wat ze doen en waarborgen de (controle) op de kwaliteit van de opvang. Uiteraard zijn er voor deze ouders allerlei ondersteuningsmodules beschikbaar om hun ‘werk’ zo goed mogelijk te kunnen doen.

Maar dat is nog niet alles

Absoluut uniek in Nederland is Jeugddorp de Glind, een op het eerste oog gewoon dorp, in de buurt van Barneveld. Maar in De Glind zijn vijfentwintig woningen, van de ongeveer honderdveertig, gezinshuizen. In dit dorp kunnen getraumatiseerde kinderen op een zo normaal mogelijke manier opgroeien. Het dorp staat bol van de faciliteiten, zonder dat het een instelling is. Ook de andere kinderen van het dorp maken gebruik van wat het Jeugddorp te bieden heeft. Wat ooit begon als opvang van kinderen bij boerengezinnen, is nu een plek waar kinderen met alle uitdagingen die het leven hen gegeven heeft, veilig groot mogen worden.