Cookie info

Deze website gebruikt cookies voor functionaliteiten
My-Intention
Deelname  

Overige bepalingen

De Website is gemaakt voor de Gebruiker en Bezoeker. Daarom hopen wij op een vriendelijk samenwerking met de Gebruiker en de Bezoeker, om samen een mooi en vriendelijk platform te bouwen waar alle partijen, door samen te werken hun voordeel mee kunnen behalen!

De Overige bepalingen maken deel uit van de Algemene Voorwaarden. My-Intention.com staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch, onder nummer 171.33.298. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u gebruik maken van het contact formulier in uw account, mocht u geen account hebben dan kunt u die gratis aanmaken. De Website behoud ten alle tijden het recht om de haar activiteiten, regels en Algemene Voorwaarden te wijzigen of zelfs te beƫindigen. Wijzigen zullen waar mogelijk een redelijke termijn van te voren worden aangekondigd. De intentie is er om Bezoekers en Gebruikers een overzichtelijke medium aan te bieden, waarbij gebruikersgemak hoog in het vaandel staat.

Op alle Voorwaarden en regels is het Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden die ontbreken of niet vermeld zijn kunnen ten alle tijden alsnog in het leven gebracht worden en toegevoegd worden aan de Algemene Voorwaarden. Bij geschillen kunt u zich wenden tot de Stichting Geschillencommissie Consumenten zaken. My-Intention.com zal waar mogelijk alle geschillen op een redelijke manier behandelen om samen tot een oplossing te komen.