Cookie info

Deze website gebruikt cookies voor functionaliteiten
My-Intention
Deelname  

Algemene Voorwaarden

Welkom op de website My-Intention.com,

De Website is gemaakt voor de Gebruiker en Bezoeker. Daarom hopen wij op een vriendelijk samenwerking met de Gebruiker en de Bezoeker, om samen een mooi en vriendelijk platform te bouwen waar alle partijen, door samen te werken hun voordeel mee kunnen behalen!

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen (Bezoekers, gebruikers en werknemers) die van de Website My-Intention.com gebruik maken en op alle diensten en overeenkomsten die aangegaan worden, door en met My-Intention.com. Door gebruik te maken van deze Website gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Wij raden u aan deze Gebruikers voorwaarden goed door te lezen voor u gebruik maakt van onze diensten en surft op deze Website. Wij houden ten alle tijden het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Bij geschillen geldt dan ook altijd de laatste versie van onze Algemene voorwaarden. Deze Gebruikers Voorwaarden zijn tot stand gekomen op 06-08-2016, te 's-Hertogenbosch. My-Intention.com staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch, onder nummer 171.33.298.

Definieties

- Website: My-Intention.com

- Content: Inhoudelijke informatie op de Website geplaatst door Gebruikers, met name tekst en afbeeldingen.

- Bezoekers: Iedereen die de Website bezoekt.

- Gebruikers: Iedereen met een Gebruikers Account.

- Pagina: Een persoonlijke Pagina met daarop informatie vermeld over persoonlijke- of bedrijfsactiviteiten.

- Contactpagina: De pagina met contact informatie, deze word automatisch aangemaakt waneer een gebruiker een Pagina aanmaakt.

- Groene-items: Reserveringen, Agenda-items en Producten en Gezocht items.

1. Bezoekers

Bezoekers zijn bevoegd tot het surfen van de Website. Het is niet toegestaan om de url te bewerken. Ook is het niet toegestaan om de login en aanmeld formulieren te gebruiken anders als waar ze voor bedoeld zijn, namelijk inloggen en aanmelden als (toekomstige) Gebruiker. Als bezoeker kan er alleen gereageerd worden op Groene-items per telefoon of per email als deze vermeld staan. De Website is niet verantwoordelijk voor de Content die de gebruiker plaatst.

2. Gebruikers

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van hun Content. Aanstootgevende informatie in welke vorm dan ook kan worden verwijderd. Het Account is te gebruiken waarvoor het bedoeld is, om een Pagina aan te maken Groene-items te creëren voor commerciële en niet commerciële doeleinden. Misbruik kan ten alle tijden worden tegengaan onder andere door het verwijderen van de Content of zelfs het opschorten van een Account.

3. Minderjarige gebruikers

Minderjarige gebruikers zijn alleen toegestaan om op de Website te surfen, tenzij zij toestemming hebben verkregen van hun wettelijke vertegenwoordigers om gebruik te maken van een Account. Voor alle voortvloeiende activiteiten en gebruiken zijn de wettelijke vertegenwoordigers verantwoordelijk en aansprakelijk.

4. Cookies en privicy

Er worden alleen functionele cookies gebruikt, geen trackingcookies. Er word geen privé informatie verzameld, alleen informatie die zelf opgegeven word, als bijvoorbeeld gegevens van de Contactpagina. Voor technische en veiligheidsaspecten, worden wel enkele gegevens opgeslagen.

5. Content

Alle Content geplaatst door Gebruikers dient te zijn voor het promoten van persoonlijke of bedrijfsactiviteiten die zij zelf bewerkstelligen. De Pagina is alleen voor bestemd om uitleg te geven over oorsprong van persoonlijke, bedrijfsactiviteiten en hedendaagse activiteiten. Content op de Website mag door Bezoekers en Gebruikers niet worden verzameld en gebruikt voor persoonlijk of zakelijk gebruik, hieronder wordt onder andere verstaan, het kopiëren en het reproduceren van Content in andere media, Websites blogs, of van welke aard dan ook. Ook het modificeren van content en hergebruiken is verboden. Eveneens is het verboden om telefoonnummers, email adressen en adres gegevens te verzamelen van Gebruikers voor commercieel en niet commercieel gebruik. Gegevens uit de databank zijn bij de wet beschermt via het databankrecht, het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming delen uit of van de database te kopiëren en te verspreiden. Gebruikers zijn verplicht om de bijbehorende categorie uit te kiezen voor het plaatsen van een pagina om de website overzichtelijk te houden. De Website behoud het recht om pagina's te verplaatsen naar een andere categorie of zelfs te verwijderen.

6. Groene-items

Groene-items zijn de advertenties van de website en worden geplaatst door gebruikers, zij zijn zelf aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud van de Groene-items. Het is verboden om Groene-items te plaatsen waarin oproepen, producten of diensten aan te bieden die volgens de Nederlandse wetgeving verboden zijn. Indien zulke of aanstootgevende dan wel verontrustende Groene-items geplaatst worden, dan kunnen deze ten alle tijden verwijderd worden, bij herhaling hiervan loopt de gebruiker het risico dat het Gebruikers Account word opgeschort, dit geschied zonder restitutie van het eventueel nog openstaande Pagina of Account saldo. Voor ongepaste Groene-items bevindt zich binnen het Account een het formulier, waarmee melding kan worden gemaakt om zo samen de Website onder andere (kind)vriendelijk en overzichtelijk te houden. Meer informatie over regels omtrent het plaatsen van Groene-items vindt u in het hoofdstuk Groene-items regels.

7. Diensten van Derden

Hoewel wij zo intensief mogelijk controleren op juistheid van Content van onze Gebruikers is My-Intention.com op geen enkele manier aansprakelijk voor Content, producten of diensten van derden. Dit geldt voor het aanbieden, de kwaliteit, het leveren en alle inhoudelijke en aanhangende voorwaarden van de door de gebruiker aangeboden Groene-items. Bezoekers dienen zelf na te gaan of de inhoud van Groene-items betrouwbaar, voorradig, of haalbaar is, door zelf bij de verkoper te informeren. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor Content geplaatst op verwijzende Pagina's door middel van hyperlinks. Hyperlinks geplaatst naar Website's, blog's of Pagina's met aanstootgevende informatie, dan wel illegale activiteiten of producten zijn verboden en zullen verwijderd worden wanneer deze opgemerkt worden, waarmee de Gebruiker de kans loopt tot zelfs het opschorten van het Gebruikers Account.

8. Opschorten van een Gebruikers Account.

Het opschorten van een Gebruikers Account kan vele oorzaken hebben, onder andere het weergeven van aanstootgevende dan wel het aanbieden van illegale producten, diensten of activiteiten. My-Intention.com behoud altijd het recht om Groene-items, een Pagina of een Gebruikers Account op te schorten. Het opschorten van een Gebruikers Account of Pagina of van Groene-items vindt altijd plaats zonder enige vorm van restitutie van bedragen betaald door Gebruiker.

9. Geen garanties en beperkte aansprakelijkehid

Er worden geen garanties afgegeven met betrekking tot zichtbaarheid, de verkopen van Groene-items of van welke aard dan ook. My-Intention.com zal alles in het werk stellen om deze Website zo goed mogelijk te laten functioneren. Elke aansprakelijkheid op het niet functioneren van de Website word afgewezen. Ook kunnen wij geen garanties geven met betrekking tot de veiligheid van gegevens. Noch is My-Intention.com niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens die verstrekt worden via de Website. Voor deze en meer sluiten wij ons uit en voor alle aansprakelijkheid voor zover wettelijk is toegestaan. My-Intention.com is beperkt aansprakelijkheid dat geldt onder meer voor onjuiste informatie van Content alsmede voor alle inhoudelijke informatie van Content vermeld op de Website geplaatst door Gebruikers.

10. Wijzigen van Werkwijze en Algemene Voorwaarden

My-Intention.com behoud het recht om de werkwijzen en alle samenhangende regelgeving omtrent de Website te wijzigen en/of te beëindigen. Wij steven erna om wijzigingen of eventuele beëindiging geruime tijd van te voren aan te kondigen voor deze van kracht gaan.

11. Vragen, meldingen, klachten en suggesties.

Voor alle vragen, meldingen, klachten en suggesties wordt u verwezen naar het formulier in het Account. Uw melding of klacht dient helder omschreven te worden en ingediend te worden met referentie, de url van een Pagina of van Groene-items. Ons streven is om uw melding of klacht binnen twee weken in behandeling te kunnen nemen, mocht dit niet haalbaar zijn, dan proberen wij uw een termijn aan te geven waarin dit wel mogelijk zal zijn.

12. Overige bepalingen en Disclaimer

De Overige bepalingen en Disclaimer maken deel uit van deze Algemene Voorwaarden.